Dünya

WeltenMuseum her yıl ulusal önem taşıyan özel sergiler sunuyor. Turlar ve konferanslar, etkinlikler ve çok yönlü bir müze eğitim programı bireysel konulara girmeleri sayısız fırsatlar sağlar. Burada özel sergilerimizin bir listesini bulacaksınız.

1400 saatini döndür

avrupa şaheseri olarak altın tahta

için 27.9.2019 23.2.2020

genel başlığı altında "nokta 1400 dönüm" Eyalet Müzesi Hannover ve Hildesheim Katedrali Müzesi yakın işbirliği içinde iki büyük ölçekli sergiler göstermektedir. Farklı perspektiflerden ve her yerden, Avrupa sanatının ve kültür tarihinin merkezi bir dönemi göz önünde bulundurulur. İlk olarak, Ulusal Müze Hannover'de Lüneburg Altın panelin restorasyonu tamamlanması onur ve Hildesheim Piskoposluk şehrin diğer şimdiye kadar ihmal edilmiş kültürel çiçeklenme üzerindeki ön plana 1400 taşınır.

Sergiye