Kula

Kontakt

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
Willy-Brandt-Allee 5
30169 Hannover

Autoryzowany przedstawiciel:
Dr. Katja Lembke, dyrektor - dyrektor
NN, Zarząd - Administracja biznesowa

odpowiedzialny:
Dr. Katja Lembke, dyrektor - dyrektor

Redakcja:
Dennis von Wildenradt

realizacja:
Nowe media TRILOS we współpracy z Philippem Seiffertem projektowanie stron internetowych.
Obsługiwane przez WordPress.

Operacja techniczna:
Nowe media TRILOS

design:
nodesign. Biuro projektowania

Wykluczenie z odpowiedzialności:

1. Inhalt des Onlineangebotes

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji dostarczonych. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub powstałe wskutek użycia lub niewłaściwego stosowania wszelkich informacji przekazanych za pomocą nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest sposób celowego lub rażącego zaniedbania wina.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez osobnego zawiadomienia w celu uzupełnienia usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

2. Verweise und Linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, byłoby zobowiązanie w przypadku tylko w życie, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści.

Autor wyjaśnia niniejszym wyraźnie, że w czasie łączenia, żadnych nielegalnych treści na stronach powiązanych. Na aktualny i przyszły kształt, treści lub autorstwo połączonych / związane stronach autora sterowania. Dlatego też dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich powiązanych / odwołuje się stron, które zostały zmienione po linku. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej zestaw lewo i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji spoczywa wyłącznie z dostawcą tego miejsca, o którym mowa nie jeden, który odnośnik do tych stron jest.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie, aby używać grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw właściciela praw autorskich. Sama wzmianka nie oznacza, że ​​znaki towarowe nie są chronione przez prawo!

Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostaje wyłącznie z autorem. Powielanie lub używanie takich grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostały przekazane do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem lub poprawne, pozostałe części dokumentu w ich treści i ważności.