Kula

WeltenMuseum każdego roku organizuje specjalne wystawy o znaczeniu krajowym. Wycieczki z przewodnikiem i wykłady, wydarzenia i zróżnicowany program edukacji muzealnej oferują liczne możliwości poznawania poszczególnych tematów. Tutaj znajdziesz listę naszych aktualnych wystaw specjalnych.

czas skręcić 1400

złota tablica jako arcydzieło europejskie

27.9.2019 23.2.2020 się

Pod wspólnym tytułem »Zeitwende 1400«, Landesmuseum Hannover i Dommuseum Hildesheim pokazują dwie duże wystawy specjalne w ścisłej współpracy. Z różnych perspektyw i w każdym miejscu bierze się pod uwagę centralną epokę europejskiej sztuki i historii kultury. Po pierwsze, zakończenie odbudowy Golden panelu Lüneburg w National Museum Hannover jest zaszczycony, az drugiej dotychczas zaniedbane rozkwitu kulturalnego miasta Episkopatu Hildesheim przeniesiony do 1400 na pierwszy plan.

Do wystawy